Císařské hody

17.12.2012 11:16

Název Císařské hody vznikl v době vlády císaře Františka Josefa II. a byly to vlastně slavnosti na ukončení práce na polích. Donedávna se hody držívaly vždy třetí "nedělo" v říjnu, a to v neděli, v pondělí a v úterý. Dnes se tento zvyk přesunul na sobotu, neděli a pondělí. Ještě před čtyřmi lety se konala i večerní zábava v neděli (která bývala navštěvována hlavně "sedlákama"), ale raději jsme prodloužili odpoledne pro děti a večer jsme pro nezájem návštěvníků zrušili.
Tuřanské hody se dnes pořádají pod záštitou tuřanských sokolů za přispění radnice a sponzorů. Současní krojovaní a stárci už nemají takové finanční zatížení, jako bylo za jejich rodičů či prarodičů. Děvčata si hradí chystání kroje a hlavní stárci pohoštění při nedělním průvodu. Kolik kdo vypije, je jeho starost, a na to si nemůže stěžovat.
Přesto si myslím, že tradice hodů - pobavit se a oprostit od všedních starostí - se bude držet ještě dlouho. Protože pořád doufám, že se najde někdo, kdo si, jako paní Hlavoňová, najde čas na přípravu krojů, vázání šátků, nacvičování tanečků, pečení koláčů a ostatní činnosti. Jistě náročné, ale vždy s přesvědčením o dobré věci konané. Určitě někdo jako paní Běloušková usedá po nocích k šicímu stroji a ve vlastní pracovní režii našije nové kroje a krojové doplňky. Zase někdo jako paní Sýkorová uvaří muzikantům večeře. Zdeněk Musil se také postaral, aby do budoucna měl kdo zapřáhnout koně do průvodu nebo pro máju. Ten už také patří k hodovému inventáři.
Samozřejmě, že všem!, kteří pomáhají, patří veliký dík. A jmenovat je by bylo na celé vydání. Největší zásluhu však stále mají ti mladí, kteří, když se občas napijí (vzpomeňte si na sebe!), a mají někdy "divnou" náladu, že se v nich, jak se lidově říká "ani prase nevyzná", tak se přece nastrojí do nádherných a bohatých tuřanských krojů a tu parádu předvedou pro celou dědinu. A když se k nim přidají děti a "tuřanský babe", je to opravdu krása.
A tak chci věřit tomu, že nás neodsoudíte, že se jdeme jen "vožrat", ale postaráte se o to, aby na vašem stole v neděli na hody voněla krásně propečená husa nebo kačena, na které si určitě pochutnával i císař František Josef II. a ke kávě si jistě upečete pár pravých tuřanských koláčů a popijete dobré vínko. Aby nás ti naši známí, jako byla tetina Gärtnerova, věčný optimista pan Zemek nebo Jarka Musilová, která vychovala letošní stárky, v tom krojovém nebíčku nepomluvili.
Tak to vidím já.
Ivana Kolečková