Městská část Tuřany

17.12.2012 11:05


Je místem se starobylou historií, která se váže ke krásné dřevěné sošce Madony s Ježíškem. Sošku podle legendy přinesli na Moravu soluňští bratři Cyril a Metoděj, v tuřanském lese ji ukryli a zde uprostřed trní v roce 1050 byla nalezena. „Tuřanským zde k radosti nalezla se Matka milosti“, říká legenda. Na místě, kde byla Madona nalezena, stojí nyní zdaleka viditelný brněnský poutní kostel Panny Marie v trní, jedna z dominant Brna.

První písemná zmínka o Tuřanech pochází z roku 1208 - Tuřany patřily olomouckému biskupovi, v roce 1627 část připadla klášteru brněnských františkánek a v roce 1666 další část jezuitům, kteří zde vybudovali svoji rezidenci vedle kostela - budova je nyní radnicí. Tuřany se staly součástí Brna v roce 1919.

Městskou část Brno Tuřany tvoří další tři historické obce.

Brněnské Ivanovice, původně též Vejvanovice, Velenovice či Nenovice, byly od počátku 13. století v držení cisterciáckého kláštera na Velehradě, v roce 1784 po zrušení kláštera přešly do vlastnictví náboženského fondu a poté různým soukromým osobám, od roku 1919 jsou součástí Brna.

Holásky patřily od 14. století olomouckému biskupství, po roce 1848 byly samostatnou obcí a od roku 1960 patří k městu Brnu.

Dvorska byly založeny roku 1787 a podle biskupa olomouckého se původně nazývala Maxmiliánov či Maxdorf. K Brnu byla Dvorska připojena v roce 1971.


Městská část Brno Tuřany má svůj znak a prapor. Znak tvoří stříbrný štít s Madonou a Ježíškem se svatozáří, korunou a žezlem. Madona sedí na trůnu, kolem něho vyrůstají trny, pod trůnem je zelený vinný hrozen a vinařský nůž. Prapor tvoří čtyři prvky, symbol čtyř původních obcí. Jsou to tři pruhy v řazení bílá, modrá, bílá a zlatá koruna Panny Marie uprostřed modrého pruhu.

V současnosti má Městská část Brno Tuřany asi 4,5 tisíce obyvatel a rozlohou je druhá největší v městě Brně. Na velké ploše se každodenně odehrává mnoho událostí.

Brno Tuřany i nadále zůstávají starobylým poutním místem cyrilometodějské tradice a bohaté historie.

Jsou významnou národopisnou oblastí Brněnska, každoroční „hode - třetí neděli řínovó - a vostatke“ přinášejí možnost vidět v průvodu stárků bohaté tuřanské kroje a slyšet původní tuřanské písně.

Tuřany jsou jednou z bran Slavkovského bojiště, na něhož upomínají Napoleonovy schody v Brněnských Ivanovicích.

Jsou také rodištěm generála Ludvíka Krejčího, spolutvůrce Československého státu, a Rudolfa Kundery, malíře evropského formátu.

Na území městské části se nachází zajímavá chráněná přírodní oblast Holásecká jezera, která čeká na své zvelebení a využití tak, aby se stala celoměstskou rekreační oblastí.

Na tradiční chov koní navazuje rozvíjející se jezdecký sport, v nově zbudovaném areálu ve Dvorskách se každoročně konají jarní a podzimní dostihy, které získávají celorepublikové jméno. Konají se přehlídky tažných a jezdeckých koní - Hubertova jízda.

Na tomto území má své sídlo mnoho významných firem, nejznámější je producent květin Agro Brno Tuřany.

Brno- Tuřany - to je místo s velkým rozvojovým potenciálem v blízkosti mezinárodního letiště a křižovatky dálnic, je to místo s budoucností, místo pro vás!

(https://www.ebrno.info/docs/Brno/Mestska-cast-Brno-Turany-je-mistem-se-starobylou-historii/11332/doc.html)